2015-10-06

Externa nyheter

Nytt ställverk byggs för Markbygdens vindkrafspark

Svenska kraftnäts styrelse har beslutat att bygga ett nytt ställverk – stamnätsstationen Trolltjärn – för att kunna ansluta etapp 2 i den stora vindkraftsparken Markbygden. Investeringen på 85 miljoner kronor betalas av Markbygden Net Väst AB och stationen ska om tidsplanen följs, tas i drift hösten 2018.

Läs hela