2018-01-10

Externa nyheter

Nytt stöd ska främja vindkraft

Regeringen har beslutat att ge Energimyndigheten i uppdrag att fördela en ny vindkraftpremie till kommuner som framgångsrikt arbetar för ny vindkraft. Detta ska stötta omställningen till ett helt förnybart energisystem.

Läs mer här