2015-06-09

Externa nyheter

Nytt stort vindkraftsprojekt i Jädraås

Jädraås vindpark med 66 vindkraftverk, och blivande vindpart Svartnäs med 53 verk kan sällskap av ytterligare en víndkraftspark, Ånglarna med 23 jättekraftverk på upp till 220 meters höjd och med hela sex megawatts effekt.

Läs hela