2011-11-23

Externa nyheter

Nytt svenskt vindkraftsrekord

Vindkraften har under det senaste året producerat nästan 6 TWh. Det är mer el än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor producerar, uppger branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Läs hela