2014-08-25

Externa nyheter

Nytt vindkraftscentrum vid KTH och Uppsala Universitet

KTH och Uppsala universitet bildar nu ett nytt centrum med inriktning mot vindkraft. Centret invigs torsdagen den 28 augusti. Standup for Wind kallas centret och tanken är att det ska bidra till en gynnsam och optimerad integration av vindkraften i det svenska elnätet. Anledningen till centrumbildningen är att området är i behov av kompetensförsörjning då stora utmaningar väntar i takt med planerad vindkraftsutbyggnad i Sverige.

Läs hela