2015-09-10

Externa nyheter

Nytt Vindvalprojekt värderar vindkraftens samhällsnytta

En ny studie inom forskningsprogrammet Vindval ska undersöka hur vindkraftens samhällsnytta värderas vid tillståndsprövning. Arbetet kommer att ledas av Kristina Ek, biträdande professor i nationalekonomi vid Luleå Tekniska Universitet.

Läs hela