2014-05-26

Externa nyheter

O2 byter namn till OX2

Vindkraftsbolaget O2 byter namn till OX2. Bakgrunden är en ökad internationell närvaro och behov av en tydligare positionering. Som ett led i en ökad närvaro på den internationella marknaden fattades beslut om namnbyte till OX2 på en extra bolagsstämma som ägde rum 25 april 2014.

Läs hela