2011-05-11

Externa nyheter

OCAS har ingått avtal med JP Vind

Det norska företaget OCAS meddelar att bolaget har ingått ett avtal (Letter of Intent) med JP Vind för att leverera sin radarlösning till JP Vinds planerade vindkraftverk på Moskogen i Jämtland. Gabriel Duveskog, vd för JP Vind AB, säger att de vill använda tekniken för att minimera den visuella påverkan från parken.

Läs hela