2012-11-21

Externa nyheter

Öka satsningen på svensk vindkraft

Riksdagen har antagit mål för miljöns kvalitet på 16 olika områden. Ett av dessa är en begränsad klimatpåverkan. Där spelar
förnybar energi som exempelvis vindkraft en viktig roll.

Läs hela