2018-11-29

Externa nyheter

Ökad elhandel underlättar för sol och vind

Mer sol- och vindenergi i Tyskland förväntades leda till ökad användning av balansreglering. Men så blev det inte.

Andelen sol- och vindenergi ökar i kraftsystemet. I och med att dessa energislag är väderberoende så kan svårigheter med planeringen skapa en obalans i elsystemet på kort sikt. Mer sol- och vindenergi har antagits leda till en ökad efterfrågan på kortsiktiga reglerresurser, eftersom mer sol- och vindenergi gör systemet mer sårbart för väderprognoser som inte faller in.

Men så har inte blivit fallet i Tyskland, visar en ny analys gjord av Lion Hirth, assisterande professor i styrning av digitalisering och energipolitik vid Hertie School of Governance, och Christopher Koch från Berlin University of Technology.

Tysklands produktion av sol- och vindenergi mer än fördubblades mellan 2011–2017, men behovet av balansreglering minskade med 55 procent och volymen aktiverade reglerresurser minskade med 20 procent. Även antalet extremsituationer har minskat kraftigt. År 2012 var det 168 15 minuters-perioder där minst 80 procent av resurserna för sekundärreglering användes, nästan alla dessa 15 minuters-perioder var runt jul. År 2014 var det endast ett sådant tillfälle och 2015 var det inte ett enda.

–  Trots en enorm tillväxt av förnybart så har Tysklands behov av balans minskat – detta har kallats för “den tyska balansparadoxen”, skriver Lion Hirth.

Läs artikeln hos SecondOpinion.