2014-11-21

Externa nyheter

Ökad öppenhet kring vindkraft i skogen

Öppenheten ökar kring vindkraft i skogen. För att leva upp till nya regler i skogsbruksstandarden FSC informerar Sveaskog numera via sin hemsida om var på bolagets mark det pågår projekteringar. I Kronoberg handlar det än så länge om Uppvidinge och länets västra del.

Läs hela