2015-06-09

Externa nyheter

Ökat energisamarbete inom norden och Europa

I samband med energirådet den 8 juni undertecknades två politiska avsiktsförklaringar för ett ökat energisamarbete inom norden och Europa. Den ena deklarationen gäller regionalt samarbete mellan de nordiska EU-länderna, Tyskland, Polen och Baltikum i det så kallade Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP). BEMIP-samarbetet inleddes 2009 för att bryta de baltiska ländernas isolering på den europeiska energimarknaden. I och med undertecknandet uppdateras och utvidgas samarbetet.

Läs hela