2012-03-30

Externa nyheter

Ökat fokus på energiforskningen

En fortsatt ökande satsning på energiforskning och samhällsnytta är nödvändigt om Sverige ska nå energi- och klimatmålen till år 2050. Det konstaterar Energimyndigheten i den rapport som idag lämnades över till regeringen.

Läs hela