2013-02-22

Externa nyheter

Oklart om Örebro kommun kommer att nyttja de nya stora vindkraftverken

Trots att Örebro kommun har stora planer för vindkraft i framtiden är det inte säkert att de två stora verken som nu byggs i Mosås kommer att nyttjas av kommunen.

Som vi berättat tidgare hoppas de lantbrukare som bygger verken att bland annat Örebro kommun kommer köpa el från dem, men det är inte alls säkert att det blir så.

Läs hela