2017-10-06

Externa nyheter

Ökning av förnybara energikällor

Enligt en ny rapport från U.S. Energy Information (EIA) ska andelen inhemsk produktion och användning av förnybar energi (inräknat vindkraft, solenergi, bioenergi, geotermisk energi samt vattenkraft) ha ökat under första halvan av 2017.

Läs mer här