2011-12-19

Externa nyheter

Ökning av svenska utsläpp av växthusgaser

Efter att ha minskat en rad år ökade de svenska utsläppen av växthusgaser under 2010. Under 2009 minskade utsläppen rekordartat med drygt 3,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter, till stora delar beroende på lågkonjunkturen som kraftigt påverkade industrins utsläpp. Under 2010 återhämtade sig konjunkturen och dessutom har det varit kallt, detta har drivit upp utsläppen igen. Sedan 1990 har utsläppen dock minskat med cirka 9 procent, motsvarande 6,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Läs hela och
Miljöminister Lena Eks uttalande