2018-11-05

Externa nyheter

Olika uppgifter om örnar och vindkraftverk

Måns Hjernquist, ordförande för Gotlands ornitologiska förening, uppskattar att 20 örnar dör varje år på Gotland på grund av vindkraftverk. Siffror från Naturhistoriska riksmuseet visar på annat.

Vissa arter av däggdjur och fåglar får inte behållas om de hittas döda ute i naturen. De ska istället skickas till Naturhistoriska museet. Det betyder att museet har uppgifter på hur många havs- och kungsörnar som har hittats döda på Gotland.

Sedan 2015 har riksmuseet fått in totalt 39 stycken havs- och kungsörnar från Gotland. Av dem beräknas 11 ha dött av att flyga in i ett vindkraftverk. Ytterligare 18 örnar har en oklar dödsorsak. Om det handlar om vindkraftverk är svårt att säga i det läget.

Läs artikeln här.