2010-11-18

Externa nyheter

Olofsson kritiserar Försvarets rivningsplaner

Näringsminister Maud Olofsson är kritisk till att Försvarsmakten nu vill riva vindkraftverk som anses hota flygsäkerheten kring militära flygplatser, trots att de haft bygglov. Tidigare har Försvarsmakten bara vela stoppa nybyggen inom områdena.

Läs hela och lyssna till intervjun