2018-09-20

Externa nyheter

Olyckligt att det sprids missuppfattningar om vindkraft

REPLIK: Den 18 september skriver Per Fahlén en insändare i Allehanda under rubriken: ”Stigande elpriser – tacka vindkraften för det”. Bara rubriken är ett märkligt påstående. Elpriset sätts huvudsakligen på Nordpool där utbud och efterfrågan möts. Elpriset sätts per timme. I praktiken gäller att ju mer produktion som finns till låga priser, desto lägre blir priset.

Detta innebär att ju mer det blåser, ju mer vindkraft vi har och ju mer vattenkraft det finns desto lägre pris. Under sommaren 2018 har vi haft mycket höga elpriser främst beroende på låg tillrinning i vattenkraften.

Nu hävdar Per Fahlén att mer vindkraft ger stigande elpriser. Argumentationen är mycket märklig. Han hänvisar till ”Ett förslag är att behålla kolkraftverk för att rädda elförsörjningen till Stockholm.” Men detta har inget att göra med nedläggning av kärnkraft eller mer vindkraft. Detta förslag beror på försenad elnätsutbyggnad in till centrala Stockholm och ökat behov av el där på grund av nya bostäder och nya datorcentraler.

När det gäller framtiden så visar kraftindustrins egna beräkning från 2014 ”El från nya och framtida anläggningar 2014. Elforsk rapport 14:40” att ny vindkraft har lägre kostnad än ny kärnkraft, det vill säga ska ny kärnkraft byggas så krävs högre elpris än om ny vindkraft ska byggas.

Tillkommer att för det nya kärnkraftverk som ska byggas i Storbritannien, Hinkley, så tog man in olika offerter. Det lägsta budet innebar ett pris på cirka 1 krona/kWh vilket kommer höjas med inflationen. Det vill säga, ny kärnkraft är i praktiken mycket dyrare än ny vindkraft.

Lennart Söder 
Professor i elkraftsystem, KTH

Läs repliken här.