2018-06-21

Externa nyheter

Omfattande mängder marknadsbaserad vindkraft kommer att byggas i Finland

Vindkraften i Finland är mycket konkurrenskraftig utan understöd. Under de närmaste åren kommer omfattande mängder marknadsbaserad vindkraft att byggas, vilket kommer att förändra Finlands elsystem. Wärtsilä Energy Solutions har modellerat Finlands elsystem och beräknat elsystemets framtida kapacitet, elproduktion samt systemkostnader. Baserat på resultaten uppskattar Wärtsilä att:

  • Vindkraften redan nu är konkurrenskraftig i Finland utan understöd – kostnadsnivån för ny vindkraft är ca. 30 EUR/MWh.
  • Vindkraften in Finland kommer att utökas i omfattande mängder – kapaciteteten kan till och med sjufaldigas fram till 2030 jämfört med nuvarande situation.
  • Den utökade vindkraften kommer att minska elproduktionens helhetskostnader och utsläpp – beräkningarna påvisar en 30 procentig kostnadsinbesparing på systemnivå jämfört med byggande av ny kärnkraft.
  • Vindkraft tillsammans med flexibel produktionskapacitet och värmepumpar möjliggör ett förnyande av fjärrvärmeproduktionen, vilket märkbart minskar koldioxidutsläppen.

Läs mer här