2018-01-18

Externa nyheter

Omröstning i Bryssel en seger för miljön och svensk bioenergi

Skogsägare över hela EU jublar idag när det nu står klart att EU-parlamentet lyssnat på argumenten från skogsägarsidan inför omröstningen om direktivet för förnybar energi. ”Omröstningen är en seger för klimatet och innebär en möjlighet för satsningen på förnybara biobränslen och ett hållbart samhälle”, säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

Läs mer här