2015-11-13

Externa nyheter

Omställningen av energisystemet större än vad många är medvetna om

Folke Sjöbohm pekar på omfattningen av omställningen i kraftsystemet. Foto: Svensk Energi. Hur stor är egentligen utmaningen som kraftsystemet står inför med en allt större andel väderberoende kraft? Folke Sjöbohm, kraftsystemsanalytiker och statistiker på Svensk Energi, ville ta reda på svaret och kom fram till att den är omfattande.

Läs hela