2020-08-27

Externa nyheter

Omtag för miljötillstånden – men kniviga avvägningar väntar

Den nya utredningen som ska ta fram förslag till förändringar av miljötillståndsprocessen kommer troligen stöta på patrull, tror den förra utredaren. Samtidigt finns en farhåga hos näringslivet att lagändringarna kommer dra ut på tiden.

Mer samordning av myndigheterna, fler åtgärder ska bara behöva anmälas och planer på ett ”grönt spår” vid tillståndsprövningar,  Det är några av de punkter som samarbetspartierna har enats om ska ingå i den utredning som regeringen tillsatte i förra veckan, den så kallade miljöprövningsutredningen.

Läs artikeln från Altinget.