2017-10-25

Externa nyheter

Ön Semakau rustas med största turbinen hittills

Ön Semakau utanför Singapore har nu fått sin största vindturbin hittills. Vindkraftverket ska tillgodose öns energibehov.
Turbinen ska med sina 100 kilowatt, kunna försörja 45 lägenheter på ön.

Läs mer här