2018-09-25

Externa nyheter

Opec presenterar mörk prognos för klimatet

Under de närmaste fem åren kommer den globala oljeproduktionen att öka kraftigt. Även kolet kommer att se ett uppsving. Det förutspår Opec i sin årliga rapport.

Enligt de oljeproducerande ländernas organisation kommer den ökade efterfrågan på olja från flygbolag att ta ut den negativa effekt som elektrifieringen av bilflottan i väst väntas ha på oljemarknaden.

Flygindustrins oljekonsumtion beräknas öka med i genomsnitt 2, 2 procent fram till 2040 enligt Opec. Flyget är därmed den industri som kommer att stå för den största ökningen i efterfrågan av olja. Men den största absoluta ökningen i efterfrågan kommer vägtransporterna att stå för. Opec beräknar att antalet bilar kommer att öka från dagens 1,1 miljarder till 2,4 miljarder år 2040. Enligt Opecs prognos kommer endast 320 till 720 miljoner av dessa att vara eldrivna.

Läs artikeln här. 

Läs rapporten här.