2019-01-09

Externa nyheter

Opinionen underskattar möjligheterna på klimatområdet

Om folk var medvetna om att landets utsläpp minskat med 25 procent samtidigt som tillväxten ökat, skulle satsningar på klimatet inte längre ses som en uppoffring utan som ett självklart sätt att modernisera och utveckla vår välfärd. Det skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Klimatförhandlingarna i Katowice blev en framgång genom att man faktiskt kom överens om en regelbok för hur Parisavtalet ska följas. Samtidigt blev det återigen uppenbart att många, trots de tydliga effekterna av de pågående klimatförändringarna, är mer rädda för samhällsförändring än för klimatförändringarna.

Därför är det olyckligt att många helt enkelt inte känner till den positiva utveckling som sker på många områden. Okunskapen om möjligheterna är ett lika stort problem som okunskapen om klimatförändringarna och riskerar att fördröja den nödvändiga omställningen i en tid då många tekniksprång måste genomföras.

Det har skett en revolution inom förnybar teknik. Även om de fossila alternativen dominerar inom elproduktionen globalt har det skett ett prisras för sol- och vindkraft de senaste åren som i stora delar av världen gör dem till det billigaste alternativet.

Läs hela debattartikeln i Västerbottenskuriren.