2013-01-24

Externa nyheter

Opinionens vindar vänder för vindkraften

Kritiken avtar med tiden I Sörmland och Östergötland finns ett växande motstånd till vindkraft. Men på Gotland – som haft vindkraft i 30 år – sägs protesterna ha ebbat ut. Snart gör de det i resten av landet också, menar öns vindkraftssamordnare.

Läs hela