2019-07-02

Externa nyheter

Öppet brev till Ann Linde och Ibrahim Baylan: En fossilfri svensk exportstrategi

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén har skrivit ett öppet brev till de ansvariga ministrarna för de svenska exportkreditinstituten, med anledning av den pågående utvecklingen av exportstrategin.

Den globala klimatutmaningen är akut och Sverige har intagit en ledande position i arbetet att möta den, men det finns ännu eftersatta områden i den svenska klimatpolitiken. Naturskyddsföreningens granskning av det svenska exportkreditsystemet, Världens första fossilfria exportkrediter?, visar att detta är ett eftersatt område. För att förverkliga regeringens ambition om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation behöver arbetet innefatta hur Sverige agerar utanför landets gränser (…).

Läs brevet från Karin Lexén, GD Naturskyddsföreningen.