2012-05-08

Externa nyheter

Öppet brev till regeringen – öka ambitionsnivån i elcertifikatsystemet

Fredrik Lindahl, ordförande, Svensk Vindkraftförening, (en från Svensk Vindenergi helt fristående förening) skriver i öppet brev till regeringen:

Vi ser alla fram emot den dag då vindkraften kan producera till marknadspris eller lägre utan kompensation relativt konventionell fossilbaserad elproduktion överhuvudtaget och kommer då att kunna blicka tillbaka och vara stolta över vad vi byggt upp, men tills dess ber vi om stabila och förutsägbara ramar inom vilka aktörerna i branschen kan fortsätta att utveckla densamma i enlighet med Energimyndighetens planeringsmål om 30 twh vindkraft till år 2020.

Läs hela