2018-02-22

Externa nyheter

Öppnare elmarknad om parlamentet får bestämma

EU-parlamentets industriutskott har slutligen kunnat enas om vilken hållning de ska ha till de två elmarknadsförslag som lagts fram med ambitionen att öppna upp den europeiska elmarknaden. Men det skedde senare än planerat, då flera av partigrupperna har stått långt ifrån varandra. För även om ambitionen hos EU-kommissionen som vanligt är att rensa bort marknadshinder och sänka trösklarna, så är det denna gång en känslig fråga bland många medlemsländer.

Läs mer här