2016-01-21

Externa nyheter

Optiwind och SPM Instrument i samarbete

Tjänsteleverantören Optiwind BV, baserad i nordöstra Nederländerna, installerar onlinesystem för tillståndskontroll i vindturbiner. Den främsta kundgruppen är privata ägare och kooperativ som äger en eller flera turbiner. Optiwinds affärsmodell bygger på ett paket som erbjuds som ett alternativ till OEM när leverantörens garanti löpt ut.

Läs hela