2018-03-07

Externa nyheter

Orättvis elområdesindelning måste bort

Sedan 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Område 4 omfattar Skåne, Blekinge och Öland samt delar av Småland och Halland. Elkonsumenterna i område 4 betalar mer för sin el än vad man gör i övriga delar av landet. Syftet var att dessa pengar skulle användas för två ändamål; dels bygga ut elproduktionen inom område 4, dels förbättra överföringskapaciteten från norra Sverige till södra Sverige. När detta var genomfört skulle elområdena, avskaffas och hela landet, på lika villkor, få del av den nationella resurs som elproduktionen utgör.

Läs mer här