2012-04-20

Externa nyheter

Örebro kommuns klimatarbete går bättre än förväntat

Kommunala förvaltningar och bolag har de senare åren minskat sin klimatbelastning rejält. Om nuvarande trender står sig kommer målet om en halvering till 2020 att överträffas med god marginal. Men för att nå målet som gäller alla aktörer inom kommunens gränser måste förändringstakten öka. Detta visar en första uppföljning av Örebro kommuns klimatplan.

Läs hela