2011-12-15

Externa nyheter

Öresundskraft betalar fler för småskalig el

Öresundskraft breddar ersättningen till småproducenter av förnybar el. Den ersättning som producenter av solel får, utsträcks till att omfatta småskalig elproduktion från vind, vatten och biobränsle.

Läs hela