2019-11-26

Externa nyheter

Ørsted avslöjar planer på världens första 5 GW offshore-nav

Ørsted planerar att göra Bornholm till ett nav för energi i Östersjön med överföringsledningar till Danmark, Tyskland, Polen och Sverige. En vindkraftspark till havs i storleksordningen 5 MW är tänkt att stödja storskalig produktion av vätgas och på sikt skapa ”världens första energi-ö”.

Inledningsvis vill Ørsted bygga en 1 GW vindpark i Rønne Bank, sydväst om Bornholm. Det är ett av de områden som redan har öronmärkts av Danmark för eventuell framtida utveckling. Därefter är planen att utöka projektet till 3-5 GW. Sammankopplingen mellan Danmark, Sverige, Tyskland och Polen skulle hjälpa samtliga länder att uppnå sina utsläppsmål och samtidigt bidra till att producera den el som krävs för att elektrifiera bl.a. transportsektorn och industrin.

EU uppskattar att det kan behövas 450 GW havsbaserad vindkraft år 2050. I framtiden kommer offshore-nav likt Bornholmprojektet, med elöverföring till flera länder, att vara avgörande om vi ska förverkliga den stora potentialen i vindkraft till havs och samtidigt säkra uppfyllelsen av mål om trygg, leveranssäker och grön energiförsörjning.

Läs artikeln från ReCharge.