2020-10-08

Externa nyheter

Ørsted och Yara kommer att bygga en vätgasfabrik i Nederländerna

Ørsted och världens största tillverkare av gödselmedel, norska Yara, går samman i ett nytt projekt där fossil vätgas kommer att ersättas med förnybar vätgas vid produktion av ammoniak vid en anläggning i Nederländerna.

Nederländska regeringen har också investerat i en vätgasanläggning på 100 megawatt i Danmark.

I Danmark planerar Ørsted, Mærsk och SAS att bygga en anläggning som ska göra vätgas med överskottsel från vindkraft, så kallad Power-to-X, utanför Köpenhamn med en kapacitet på 1,3 gogawatt.  Därtill planerar Danska regeringen också att uppföra två energiöar i Östersjön och Nordsjön med en vindkraftverkseffekt på 5 gigawatt, vilket bland annat ska använda sin överskottsel till vätgasproduktion.

Läs nyheten från Energinyheter.se.