2014-11-25

Externa nyheter

Otydliga regler försenar vindkraften

Intresset att satsa på vindkraftverk är stort – men för företagen väntar en lång och krånglig väg för att få verken färdiga. Kommunerna som godkänner projekten måste bli bättre på vilka regler som besluten ska grundas på.

Läs hela