2015-05-25

Externa nyheter

Ovako investerar i energi

Ovako investerar 7,5 miljoner euro för att skapa ett mer klimatneutralt energisystem. Det handlar om en satsning för att möta efterfrågan inom energisektorn, särskilt inom vindkraft.

Läs hela