2017-12-07

Externa nyheter

Oväntad stor ökning av grön energi

Utbyggnaden av vind- och solenergi går snabbare än de mål som sattes i energiavtalet från 2012, det visar en utvärdering från danska Energi- och Klimatministeriet.
Då förutspåddes att nettoutbyggnaden av vindkraft på land skulle öka med 500 megawatt fram till 2020. Redan i slutet av 2017 har den siffran närapå fördubblats.

Läs mer här