2011-09-29

Externa nyheter

Över 200 vindkraftverk stoppas

Storsatsningen på vindkraft i Markbygden skalas av. 170 vindkraftverk, långt fler än vad som är känt, stoppas av Försvaret och 59 verk vill Piteås miljönämnd ha bort. Någonstans går gränsen för när ett projekt av det här slaget inte är lönsamt, svarar Kristina Falk, chef för tillstånds- och miljöprövning i projektet, på frågan om storsatsningen äventyras eller tvingas göra halt.

Läs hela