2012-03-13

Externa nyheter

”Overflow” på politiska beslut just nu

Daniel Löfstedt, Second Opinion skriver på deras webbplats:

Den politiska styrningen av energisystemet är viktig, menar Öresundskrafts vd Anders Östlund. Men han upplever nu att antalet politiska styrsignaler gör målbilden otydlig. – Vi behöver inte fler politiska beställningar utan snarare hjälp med att prioritera de som skapar störst samhällsnytta.

Läs hela