2017-06-19

Externa nyheter

Överklagan om vindkraft avslås – domstolen tillåter bygge av högre kraftverk

Förra året fick företaget Statkraft tillåtelse att bygga 220 meter höga vindkraftverk i bland annat Strömsunds och Ragunda kommuner. Beslutet togs av miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland men överklagades. Mark- och miljödomstolen avslår nu överklagan.

Läs mer här.