2017-01-10

Externa nyheter

Överskatta inte kärnkraften

På tre år har kärnkraftens faktiska livslängd minskat med 15 år. Energimyndigheten måste anpassa utbyggnaden av förnybar energi efter tillgången på kärnkraft, skriver Lennart Söder, professor KTH.

Ska vi ha ett robust elsystem, så kan vi knappast fatta beslut som utgår från att alla de sex yngsta kärnkraftverken kommer vara i full drift år 2030. Om de sex 80-talsreaktorerna blir lika gamla som 70-talsreaktorerna så har vi ingen kärnkraft alls år 2030. Vi behöver marginaler. Ett första steg bör vara att göra föreslagen kvotkurva ”framtung”, att det mesta av den nya förnybara elproduktion som man kommit överens om, 18 TWh, skall byggas i början av 2020-talet.

Läs mer här