2020-01-31

Externa nyheter

OX2 bygger den tredje största vindparken i Finland

Lundin Petroleum har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 om Metsälamminkangas vindpark 132 MW i norra Finland. Det är den tredje största vindparken som byggs i Finland och den byggs utan statligt stöd.

Metsälamminkangas vindpark med 24 vindkraftverk kommer att byggas i Vaala kommun, Norra Österbotten. OX2 har för första gången valt GE Renewable Energy som turbinleverantör. Platsen kännetecknas av att det är ett gynnsamt vindläge med en medelvind på ca 7,2 m/sek vid turbinernas navhöjd.

Läs pressmeddelandet hos Nordiska Projekt.