2018-10-24

Externa nyheter

OX2 bygger Nordens största subventionsfria vindkraftsprojekt

OX2 har tagit beslut om att bygga fyra vindparker med totalt 25 vindkraftverk (107,4 MW) i Finland. Det blir det hittills största subventionsfria vindkraftsprojektet i Norden. IKEA Retail Finland, som är en del av Ingka Group, finansierar bygget med en överenskommelse om att förvärva parkerna när de driftsätts i början av 2020.

Projektet består av de fyra finska vindparkerna Långmossa, Ribäcken, Ponsivuori och Verhonkulma.

OX2 är nuvarande ägare och har totalentreprenadansvar under byggnationen. OX2 kommer även att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen när vindparkerna driftsätts i början av 2020. Den totala produktionen uppskattas till ca 380 GWh per år.

Läs hela pressmeddelandet här.