2016-10-18

Externa nyheter

OX2 tecknar avtal med Aquila och Google

Aquila Capital har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 om en nyckelfärdig vindpark med 41 vindkraftverk i norra Sverige.Investeringen säkras genom ett tioårigt PPA-kontrakt med Google för köp av el från vindparken.

Läs mer här