2016-08-24

Externa nyheter

OX2 vinner Norge-kontrakt

OX2 har fått i uppdrag att bygga Raskiftets vindpark på 112 MW i Norge. Projektet är en totalentreprenad och OX2s första byggprojekt i Norge.

Läs mer