2012-04-20

Externa nyheter

P1 morgon: Världens första koldioxidneutrala ö

EUs klimatarbete går rejält trögt och nyligen stoppade Polen en långsiktig plan för att minska miljöfarliga utsläpp. Danmark har som ordförandeland i EU satt stor prestige i att driva just miljöfrågor, men resultaten har hittills inte motsvarat förväntningarna. Samtidigt vet vi sedan tidigare att just Danmark har flera goda exempel på när långsiktigt klimatarbete faktiskt lönar sig. Vår EU-korrespondent har besökt Samsö, som är världens första koldioxidneutrala ö.

Läs, lyssna på hela