2014-02-03

Externa nyheter

Paket för EU:s klimat- och energipolitik till 2030

Den 22 januari presenterade EU-kommissionen ett paket där bland annat ett förslag till nytt ramverk för klimat- och energipolitiken ingår. Förslaget innebär att EU ska minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent och att andelen förnybar energi ska uppgå till minst 27 procent till år 2030.

Läs hela