2014-11-05

Externa nyheter

Pär Holmgren: Låt fossil energi vara kvar i marken

”Sverige har bra förutsättningar för förnybara energikällor som vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Om inte vi klarar av omställningen till ett helt fossilfritt samhälle, vilket land kan då göra det?”, skriver Pär Holmgren.

Läs hela